جلسه کارگروه کارگروه مصالح شورای فنی در تاریخ ۳۰ تیر ۹۸ برگزار گردیددر تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ در سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین جلسه  کارگروه مصالح شورای فنی با حضور نماینده محترم انجمن آقای مهندس ملکی با موضوع محوریت ویرایش نهایی قرارداد  تیپ فروش بتن آماده مبتنی بر مقاومت و تدوین برنامه جدید طرح کنترل استاندارد مصالح ساختمانی برگزار گردید .
لینک اصل خبر در سایت انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    منبع خبر

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین

    انجمن شرکت های ساختمانی و تاسسیاتی استان قزوین یک انجمن می باشد

      نظرات