تقدیر سازمان حفاظت محیط زیست از مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان

تقدیر سازمان حفاظت محیط زیست از مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات