با حضور اعضاء:
  
  برگزاری پنجمین جلسه کارگروه پسماند در شهرستان ثلاث باباجانی

با حضور اعضاء: برگزاری پنجمین جلسه کارگروه پسماند در شهرستان ثلاث باباجانی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات