حضور مدیرکل و پرسنل محیط زیست استان در مراسم تشییع شهید پاسدار محسن نقیبی

حضور مدیرکل و پرسنل محیط زیست استان در مراسم تشییع شهید پاسدار محسن نقیبی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات