با همت محیط بانان:
  
  کشف و ضبط ۵ قطعه کبک و۴قطعه کبوتر از متخلف صید غیر مجاز در سنقرو کلیایی

با همت محیط بانان: کشف و ضبط ۵ قطعه کبک و۴قطعه کبوتر از متخلف صید غیر مجاز در سنقرو کلیایی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات