برگزاری جلسه آموزشی مدیریت پسماندهای کشاورزی شهرستان اسدآباد

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت پسماندهای کشاورزی شهرستان اسدآباد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات