برگزاری دوره آموزشی مدیریت پسماند های صنعتی و ویژه در واحد تولیدی فراپل جم

برگزاری دوره آموزشی مدیریت پسماند های صنعتی و ویژه در واحد تولیدی فراپل جم

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات