کاشت انبوه درخت در کوی ولی امر با۲۰۰۰ مترمربع مساحت

کاشت انبوه درخت در کوی ولی امر با۲۰۰۰ مترمربع مساحت

به گزارش شهریار ، این مطلب را فرشید سرودیان مسئول فضای سبز شهرداری منطقه ۵ تبریز اعلام کرد و گفت : با هدف توسعه فضای سبز در محلات اقدام به انبوه کاری درخت در کوی ولی امر شده است.

وی در ادامه با  بیان اینکه امسال توجه ویژه ای به توسعه فضای سبز شده است اظهار داشت : در تمامی قطعات خالی با کاربری فضای سبز پارک محله ای یا انبوه کاری ایجاد می شود.

گفتنی است شهرداری منطقه ۵ تبریز با ۵۵۵ هکتارمساحت فضای سبز ۲۵ پارک محله ای و جنگلی را نگهداری می کند .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات