در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۶ جلسه ای با حضور شهردار ،ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر با مشاوران اجرای طرح جامع گردشگری شهرستان مبارکه بمنظور توسعه گردشگری و سرمایه گذاری در شهرها برگزار گردید.

در روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۴/۲۶ جلسه ای با حضور شهردار ،ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر با مشاوران اجرای طرح جامع گردشگری شهرستان مبارکه بمنظور توسعه گردشگری و سرمایه گذاری در شهرها برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات