برگزاری جلسه ای با حضور مهندس اسلانی شهردار،اعضای محترم شورای اسلامی شهر و سرمایه گذار در خصوص اجرائی شدن احداث مرکز معاینه فنی در شهر علامه مجلسی (ره)

برگزاری جلسه ای با حضور مهندس اسلانی شهردار،اعضای محترم شورای اسلامی شهر و سرمایه گذار در خصوص اجرائی شدن احداث مرکز معاینه فنی در شهر علامه مجلسی (ره)

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات