کمیته بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر علامه مجلسی (ره) اقدام به برگزاری جلسه نارانان و ناراتین با حضور انجمن خانواده معتادان استان اصفهان ،شهردار و مسئولین شهر در جهت حمایت از خانواده های معتادان نمود.

کمیته بانوان و امور خانواده شورای اسلامی شهر علامه مجلسی (ره) اقدام به برگزاری جلسه نارانان و ناراتین با حضور انجمن خانواده معتادان استان اصفهان ،شهردار و مسئولین شهر در جهت حمایت از خانواده های معتادان نمود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات