مهندس اسلانی شهردار جدید شهر مجلسی به همراه اعضای شورا و پرسنل شهرداری اولین روز کاری خود را باحضور در گلزار پاک شهدای گمنام شهر مجلسی و تجدید میثاق با آرمانهای امام شهدا آغاز نمودند.

مهندس اسلانی شهردار جدید شهر مجلسی به همراه اعضای شورا و پرسنل شهرداری اولین روز کاری خود را باحضور در گلزار پاک شهدای گمنام شهر مجلسی و تجدید میثاق با آرمانهای امام شهدا آغاز نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مجلسی

  منبع خبر

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی

  شهرداری مجلسی یک شهرداری در شهر شهرمجلسی می باشد

   نظرات