افزایش پارکینگ های عمومی از راه بندان و ترافیک پیشگیری می کند

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر کرج

    منبع خبر

    شورای شهر کرج

    شورای شهر کرج یک شورای شهر در شهر کرج می باشد

      نظرات