شهرداری کرج ملزم به راه اندازی پارکینگ مکانیزه است

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر کرج

    منبع خبر

    شورای شهر کرج

    شورای شهر کرج یک شورای شهر در شهر کرج می باشد

      نظرات