تعیین تیم ویژه برای پیگیری و انجام درخواست های مردمی ۱۳۷/ بهره برداری ...

تعیین تیم ویژه برای پیگیری و انجام درخواست های مردمی ۱۳۷/ بهره برداری ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات