افزایش سرعت تخریب بافت فرسوده در راستای بازگشایی و تعریض کوی شهید باهنر

افزایش سرعت تخریب بافت فرسوده در راستای بازگشایی و تعریض کوی شهید باهنر

از آغاز عملیات عمرانی در کوی شهید باهنر و شروع کف سازی این کوچه قدیمی، سرعت تخریب بافت فرسوده و تعریض کوی مذکور، با همکاری همه جانبه شهروندان و ساکنان این منطقه سرعت بیشتری بخود گرفته است.
محمد حسین مدیح، شهردار بردسکن، ضمن عذرخواهی از ساکنانی که امور عمرانی شهر برایشان سبب بروز مشکلاتی هر چند موقتی شده است، صمیمانه از بزرگوارانی که در پیشبرد اهداف مدیریت شهری، تعامل نموده و با خادمان خود در شهرداری همکاری کردندتقدیر و تشکر نمودو به آنان اطمینان داد تا انشاءا... نتیجه کار به گونه ای باشد که مقبول و مطلوب شهروندان عزیز واقع گردد.
وی عنوان کردتا به محض متوقف شدن عملیات تخریب و پس از جابجایی تیرهای تیرهای برقی که اکنون و بعد از شرایط جدید میلان در مسیر رفت و آمد مردم قرار گرفته، توسط اداره محترم برق شهرستان بردسکن، در اسرع وقت نسبت به از سر گیری کف سازی این کوچه اقدام خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بردسکن

  منبع خبر

  شهرداری بردسکن

  شهرداری بردسکن

  شهرداری بردسکن یک شهرداری در شهر بردسکن می باشد

   نظرات