عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان سلمان فارسی ( محله لاج )

عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان سلمان فارسی ( محله لاج )

عملیات زیر سازی و آسفالت خیابان سلمان فارسی ( محله لاج )

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خواف

  منبع خبر

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف

  شهرداری خواف یک شهرداری در شهر خواف می باشد

   نظرات