زیرسازی جهت آسفالت - معبر مکران 30

زیرسازی جهت آسفالت - معبر مکران 30

* در ادامه فعالیتهای عمرانی شهرداری ایرانشهر *

- زیرسازی جهت اجرای آسفالت معبر مکران 30

-- پرداخت عوارض اوج مسئولیت پذیری شهروندان در قبال آبادانی شهر

-* روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایرانشهر *-

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات