در ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری ایرانشهر - ادامه عملیات بهسازی پارک بعثت  جهت تبدیل کاربری به پارک خانواده

در ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری ایرانشهر - ادامه عملیات بهسازی پارک بعثت جهت تبدیل کاربری به پارک خانواده

* در ادامه فعالیتهای عمرانی شهرداری ایرانشهر *

- بهسازی پارک بعثت جهت تبدیل به پارک خانواده

-- پارک خانواده محیطی امن برای تفریح و استراحت شهروندان خواهد شد

-* روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ایرانشهر *-

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات