تداوم استقرار میز خدمت در شهرداری ایرانشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری ایرانشهر : در ادامه طرح صیانت از حقوق شهروندان و طرح تکریم ارباب رجوع ، میز خدمت در شهرداری ایرانشهر کماکان دایر بوده و به فعالیت خود ادامه میدهد

این طرح از حدود یک سال گذشته تاکنون در شهرداری ایرانشهر و در سطح پاسخگویی معاونین شهردار در حال اجرا می باشد

هدف از این طرح ارتباط مستقیم ارباب رجوع با مسئولین بدون واسطه و از بین بردن بوروکراسی اداری در جهت تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق ایشان نیز می باشد .

شهروندان ایرانشهری می توانند در راهروی عمومی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات