دستور کار سی و ششمین جلسه هیأت مدیره سازمان

دستور کار سی و ششمین جلسه هیأت مدیره سازمان

دستور کار سی و ششمین جلسه هیأت مدیره سازمان


سی و ششمین جلسه هیأت مدیره سازمان با دستور کار زیر روز شنبه دوازدهم مرداد در محل ستاد سازمان برگزار می شود .لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات