برگزاری جلسات هیأت بازرسان سازمان در خصوص ترازنامه مالی و بررسی اسناد مثبته سال 97

برگزاری جلسات هیأت بازرسان سازمان در خصوص ترازنامه مالی و بررسی اسناد مثبته سال 97

برگزاری جلسات هیأت بازرسان سازمان در خصوص ترازنامه مالی و بررسی اسناد مثبته سال 97


به گزارش روابط عمومی سازمان، بازرسان سازمان طی چندین جلسه و با انتخاب کارشناس حسابرسی، در حال بررسی ترازنامه 97 سازمان می باشد. لازم به ذکر است گزارش هیأت بازرسین، یکی از دستور کارهای جلسه مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران یک انجمن در شهر ساری می باشد

   نظرات