نبود پل عابر پیاده در شهرک دانش جان مردم را به...

نبود پل عابر پیاده در شهرک دانش جان مردم را به...

میدان دروازه رشت یک شبه و بدون مصوبه شورا تبدیل به چهار راه شد. درحالی که هویت یک شهر درگرو همین کالبدهایی است که درخاطرات مردم وجود دارد و در اجرای طرح ها به انها توجه نمی شود.

وی افزود: در گذشته نیز فلکه سپه و میدان ولیعصر نیز با بی توجهی تبدیل به چهار راه شدند و نشان میدهد برخی از مدیران شهرداری اعتقادی به هویت شهری ندارند و یا این مقوله را نمی شناسند.

وی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به نبود پل عابر پیاده در جاده قدیم رشت به دانش گفت: این مسیر تبدیل به قتلگاه شهروندان شده عدم وجود پل عابر پیاده تا کنون باعث 15کشته و 40مصدوم شده است.

وی تاکید کرد: اگر احداث این در حیطه وزارت راه است باید فکری شود چرا که در این مسیر جان مردم امنیت ندارد و هرلحظه ممکن است حادثه تلخی اتفاق بیفتد.

وی در خصوص میانگاه های نصب شده در بلوار نوروزیان خواست تا سازمان ترافیک جان پناه های محکم تری را برای این منظور طراحی کند.

وی همچنین درخصوص اصلاح هندسی در خیابان ایران نیز گفت: لازم است تا عرض مسیر بازبینی شود چراکه عرض بسیارکم است و موجبات تصادف و ترافیک به خصوص در ایام مدارس خواهد شد.

چگینی دربخش دیگری از این جلسه به مغایرتهای قانونی مصوبات شورا که از سوی فرمانداری اعلام شده بود اشاره کردوگفت: لازم است تا درخصوص برخی مصوبات اصلاحات انجام شود اما درمورد برخی دیگر ما باید اصرار برمصوبه داشته باشیم چراکه به لحاظ قانونی مشکلی ندارند.

وی تاکید کرد : ضرورت دارد به منظور برطرف شدن برخی از ابهامات و تکرار مغایرتهای هیات تطبیق جلسه ای با فرماندار محترم قزوین داشته باشیم.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر قزوین

    منبع خبر

    شورای شهر قزوین

    شورای شهر قزوین یک شورای شهر در شهر قزوین می باشد

      نظرات