سه انتصاب جدید در شهرداری یاسوج

سه انتصاب جدید در شهرداری یاسوج

شهردار یاسوج در احکامی جداگانه سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری، سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری و سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری  را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی، دکتر نستهن مقدم در حکمی علی شجاعی پور را به سمت سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری منصوب کرد و از زحمات فرشاد صادقی تقدیر کرد.

شهردار یاسوج در حکم دیگری مجید وفاپور را به سمت سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری منصوب و از اقدامات هاشمیان پور تقدیر کرد.

همچنین با حکم دیگری از سوی دکتر مقدم، روح الله دانش اصل به سمت سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری یاسوج منصوب شد و از زحمات دکتر علی تاج امیری تقدیر کرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یاسوج

    منبع خبر

    شهرداری یاسوج

    شهرداری یاسوج یک شهرداری در شهر یاسوج می باشد

      نظرات