نامگذاری یک میدان یا خیابان به نام «خبرنگار» در گرگان

نامگذاری یک میدان یا خیابان به نام «خبرنگار» در گرگان

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات