حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، شهردار و جمعی از مدیران شهری در افتتاحیه چهارمین جشنواره جوکول به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی   شهرداری رشت با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب

حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، شهردار و جمعی از مدیران شهری در افتتاحیه چهارمین جشنواره جوکول به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب

به روایت تصویر ؛
حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، شهردار و جمعی از مدیران شهری در افتتاحیه چهارمین جشنواره جوکول به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب
حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، شهردار و جمعی از مدیران شهری در افتتاحیه چهارمین جشنواره جوکول به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب
عکس مراد ریحان
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات