حضور جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت، معاونین و مدیران شهرداری رشت در میز خدمت شهرداری رشت با محوریت شهرداری منطقه چهار در مصلی بزرگ رشت

حضور جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت، معاونین و مدیران شهرداری رشت در میز خدمت شهرداری رشت با محوریت شهرداری منطقه چهار در مصلی بزرگ رشت

به روایت تصویر ؛
حضور جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت، معاونین و مدیران شهرداری رشت در میز خدمت شهرداری رشت با محوریت شهرداری منطقه چهار در مصلی بزرگ رشت
حضور جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت، معاونین و مدیران شهرداری رشت در میز خدمت شهرداری رشت با محوریت شهرداری منطقه چهار در مصلی بزرگ رشت
عکاس: سعید ابراهیم خوانی
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات