اصلاح سرعت کاههای سطح شهر

اصلاح سرعت کاههای سطح شهر

اصلاح سرعت کاههای سطح شهر

به درخواست شورای ترافیک شهرستان عملیات اصلاح سرعت کاههای سطح شهر توسط واحد عمران شهرداری در حال انجام می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری الشتر

  منبع خبر

  شهرداری الشتر

  شهرداری الشتر

  شهرداری الشتر یک شهرداری در شهر الشتر می باشد

   نظرات