روند پیشرفت احداث خیابان جانباز شهید آملی

روند پیشرفت احداث خیابان جانباز شهید آملی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات