بازدید کمیسیون نظارت و پیگیری از منطقه یک شهرداری اراک


جلسه کمیسیون نظارت و پیگیری، عصر دوشنبه ۷ مردادماه ٩٨، به ریاست پیمان رشیدی و با حضور اعضای کمیسیون، خانمحمدی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، عسگری سرپرست معاونت خدمات شهری، خسروی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، کشاورزیان سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، نصرالهی مدیر منطقه یک شهرداری، مسئولین و پرسنل منطقه یک در دفتر مدیریت منطقه برگزار شد.

در این جلسه اعضای کمیسیون در خصوص مسائل و مشکلات حوزه های و واحدهای مختلف از جمله واحد امانی، اجرائیات، خدمات شهری منطقه یک بحث و بررسی نمودند و مدیر منطقه و مسئولین واحدهای مختلف به ارائه برخی توضیحات، گزارشات و پیشنهادات پرداختند.

@arakshora5

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اراک

    منبع خبر

    شورای شهر اراک

    شورای شهر اراک یک شورای شهر در شهر اراک می باشد

      نظرات