بررسی تفاهم نامه فی مابین شهرداری اراک و بانک شهر و همچنین تفویض اختیار به مدیران مناطق در کمیسیون بودجه


جلسه کمیسیون برنامه بودجه حقوقی و املاک ، صبح دوشنبه ۷ مردادماه ٩٨، به ریاست سعید نادری و با حضور اعضای کمیسیون، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، سرپرست معاونت مالی و اقتصادی، سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری، سرپرست امور مالی، سرپرست اداره درآمد، سرپرست اداره حقوقی، سرپرست اداره بازرسی و نماینده تعاونی تولید و توزیع کارکنان شهرداری اراک در سالن جلسات شوراء برگزار شد.

در ابتدای جلسه، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به تعدادی از نامه های واصله رسیدگی نمودند که برخی تصویب و به صحن رسمی جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارجاع داده شد.

در ادامه جلسه، به بررسی نامه شهرداری در خصوص تفاهم نامه فی مابین شهرداری اراک و بانک شهر، تفویض اختیار به مدیران مناطق، ارائه گزارش درآمد و هزینه ۳ ماهه اول سال ۹۸ شهرداری، ارائه گزارش در خصوص هزینه کرد مواد ۱۶ و ۱۷ در سال ۹۸ و همچنین درخواست شرکت تعاونی تولید و توزیع کارکنان شهرداری اراک(چند منظوره) پرداخته شد و اعضای کمیسیون پیشنهادات و نقطه نظرات خود را بیان نمودند.

@arakshora5

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اراک

    منبع خبر

    شورای شهر اراک

    شورای شهر اراک یک شورای شهر در شهر اراک می باشد

      نظرات