شروع فاز اول توسعه مجموعه گردشگری  پارك ریخونه ای شهر بستك

شروع فاز اول توسعه مجموعه گردشگری پارك ریخونه ای شهر بستك

شهردار بستك خبر داد/

منبع خبر

شهرداری بستک

شهرداری بستک

شهرداری بستک یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر بستک می باشد

    نظرات