رئیس کمیته تجدید ارزیابی در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی منصوب...

طی حکمی به امضای مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، دکتر قاسم سلطانزاده با حفظ پست سازمانی به عنوان رئیس کمیته تجدید ارزیابی در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، طی حکمی به امضای مهندس یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت، دکتر قاسم سلطانزاده، معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت با حفظ پست سازمانی به عنوان رئیس کمیته تجدید ارزیابی در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی منصوب شد.

بر اساس این گزارش اعضا و دبیر این کمیته به شرح زیر منصوب شدند:

- مهندس ابوالفضل رئیسی، معاون طرح و توسعه به عنوان عضو

- مهندس مجتبی جلیل زاده، معاون حفاظت و بهره برداری به عنوان عضو

- جلیل صابرپور، مدیرمالی و ذیحسابی، به عنوان عضو

- علی خدادی، ذیحساب طرح های عمرانی، به عنوان عضو

- معصومه شفق، رئیس گروه حسابرسی داخلی، به عنوان عضو

- حسین شیخلو، سرپرست اداره حسابداری صنعتی به عنوان عضو و دبیر

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات