جلوگیری از برداشت های غیرمجاز آب از رودخانه قم

مسیر برداشت های غیرمجاز آب از رودخانه قمرود توسط انهار مازادبر پایین دست شهر قم که با توسعه سر دهنه اقدام به برداشت بیش از ظرفیت و انحراف مسیر اصلی جریان رودخانه قمرود می نمودند آزاد سازی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: محمد دانشور مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای قم با اشاره به رها سازی آب  سد 15 خرداد در تاریخ 98/3/13 به منظور تأمین حقابه زیست محیطی و مبارزه با بحران ریزگردها افزود:  برداشت های غیرمجاز توسط انهار مازادبر پایین دست شهر قم با توسعه سردهنه و همچنین ایجاد سردهنه جدید  اقدام به برداشت بیش از ظرفیت و انحراف مسیر اصلی جریان رودخانه قمرود به طرف انهار خود می نمودند که واحد بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی با تشکیل پرونده نسبت به  صدور اخطار کتبی به بهره برداران اقدام کرد اما بدلیل بی توجهی  متخلفین به اخطار یه های  صادره  با  اخذ دستور قضایی آزادسازی مسیر  انجام شد.

دانشور با بیان اینکه مازادبران ضمن کنترل و پایش دائمی از سردهانه غیرمجاز خود مراقبت می کردند گفت:  روز آزادسازی مسیر نهر جوب کنده، بهره برداران و کشاورزان از نهر مذکور، ضمن تجمع در محل ، درصدد ایجاد درگیری، تنش و جلوگیری از اجرای قانون بوده اند.

وی عنوان کرد واحد بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی اقدام به اخذ  دستورات قضایی به  منظور جمع آوری ادوات و تجهیزات پمپاژ غیرمجاز آب در بالادست و همچنین آزادسازی مسیر جریان رودخانه قمرود در پایین دست قم نموده که در حال اجرای دستورات مقام  قضایی می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قم

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای قم

    شركت آب منطقه‌ای قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات