برگزاری دوره آموزشی نرم افزار (آماب) در آب منطقه ای گیلان

دوره آموزشی نرم افزار (آماب) در شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ، از نکات بارز این دوره، استفاده از نرم افزار های آنلاین (برخط) آماربرداری و حذف کاغذ در تمامی مراحل پروژه می باشد. به همین منظور با حضور مسئولین و کارشناسان آماربرداری مهندسین مشاور پندام برای محدوده فومنات، مشاورسفیدرود برای محدوده تالش،مشاور کاوآب برای محدوده شرق سفیدرود و مشاوریکم برای محدوده رشت-رودباردر شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان توسط تهیه کننده نرم افزار برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گیلان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گیلان

    شركت آب منطقه‌ای گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات