برگزاری کارگاه آموزشی حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی در آب...

کارگاه آموزشی بمنظور تحقق حداکثری اهداف تعیین شده در پروژه تقویت و استقرار گروه های گشت و بازرسی برای گروه های یاد شده مستقر در سطح استان به میزبانی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان :در این جلسه که با حضور معاون حفاظت و بهره برداری، رئیس گروه طرح احیاء و تعادل بخشی و نماینده مجری طرح برگزار گردید با تأکید بر حضور فیزیکی گروههای گشت و بازرسی در سطح استان بمنظور حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی و انجام اقدامات حفاظتی و ارائه عملکردهای تعیین شده بر اساس برشهای شهرستانی تعیین شده تاکید و آموزشهای لازم داده شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گیلان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گیلان

    شركت آب منطقه‌ای گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات