30 میلیون مترمکعب آب به مخازن سدهای سیستان و بلوچستان اضافه شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: در پی بارندگی‌های حاره‌ای(مونسون)، 30 میلیون مترمکعب آب به مخازن سدهای سیستان و بلوچستان اضافه شد.

"اتابک جعفری" افزود: در اثر این بارش‌ها 10 میلیون مترمکعب به سد پیشین با حجم مخزن 175 میلیون مترمکعب، 11 میلیون مترمکعب به سد زیردان با حجم مخزن 207 میلیون مترمکعب و 9 میلیون مترمکعب به سد ماشکیدعلیا با حجم مخزن 67 میلیون متر مکعب آب وارد شده است.

وی با بیان اینکه میزان کنونی حجم مخازن استان نسبت به سال آبی گذشته 161 درصد افزایش داشته است، افزود: حجم فعلی آب موجود در سدهای استان یک میلیارد و 563 میلیون مترمکعب بوده که این حجم 79 درصد حجم کل مخازن سدهای استان است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

    شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات