برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران ارشدوزارت نیرو

جلسه شورای هماهنگی مدیران ارشد وزارت نیرو در استان سیستان وبلوچستان با حضور اعضا به ریاست اتابک جعفری مدیرعامل شرکت آب منطقه ای برگزار شد

در ابتدای این جلسه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ضمن خیرمقدم به مدیران عامل شرکت های تابعه وزارت نیرو به حساسیت وسختی کار این وزارتخانه در فصل تابستان وخدمت رسانی به مردم اشاره کرد وگفت : شرکتهای تابعه وزارت نیرو در استان ضمن حفظ وحدت در حال ارائه خدمات متنوع به اقشار مختلف مردم هستند. در ادامه علیرضا پرنده مطلق مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گفت می بایستی از ظرفیت عظیم شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان به نحو احسن استفاده کرد. وی افزود :شرکت برق منطقه ای در راستای کاهش هزینه ها ومدیریت مصرف برنامه های مدونی را در دستور کار خود قرار داده است علیرضا قاسمی مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان گفت : به منظور رفع مشکل کمبود آب شهر زاهدان این شرکت برنامه هایی از قبیل مدیریت مصرف واستفاده از منابع آب زیرزمینی رادر دستور کار قرار داده است مدیران عامل دیگر شرکتهای تابعه وزارت نیرو در استان نیز به بیان دیدگاهها ،عملکرد وچالشهای شرکتهای متبوع خود پرداختند این جلسه به دبیری حسین سعیدیان مدیر دفتر هیئت مدیره ومدیرعامل برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان

شركت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات