کشاورزان استان زنجان از 12 هزارحلقه چاه بهره برداری می کنند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان اظهار کرد:تعداد 12 هزار حلقه چاه کشاورزی در این استان با دبی حدود 700 میلیون متر مکعب آب ، از سالهای گذشته تاکنون با مجوز شرکت آب منطقه ای استان زنجان حفر شده و کشاورزان در حال بهره برداری از این چاهها می باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، یوسف رضاپور بیان داشت:با توجه به بحران منابع آب زیرزمینی و ممنوعه شدن دشت ها و اجرای طرح حفاظت و تقویت منابع آب زیرزمینی و با توجه به وابستگی اقتصاد و معیشت مردم به بخش کشاورزی ،اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی از کوچ جمعیت در این مناطق جلوگیری خواهد کرد.

رضاپور در ادامه افزود: تاپایان سال 97، حدود 3 هزار و 617 حلقه چاه غیر مجاز در استان زنجان از مدار بهره برداری خارج شده است و با مسدود کردن این چاهها حدود 202 میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی شده است،

وی خاطر نشان کرد که برای اجرای این سیاست یعنی انسداد چاههای غیر مجاز، باید با فرهنگ سازی و گفتمان صحیح و منطقی با مردم برخورد شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای زنجان همچنین به نقش کشاورزان در طراحی و برنامه ریزی اشاره کرد و گفت: حذف و عدم توسعه کشت های پرآب بر ، آبیاری نوین و جلوگیری از افزایش سطح زیر کشت، از راهکارهای اصلی برای احیاء منابع آب های زیرزمینی است.

این مقام مسئول افزود: اجرای طرح اصلاح شیوه آبیاری ، کاهش سطح زیر کشت مسدود، کردن چاه های غیر مجاز ، نصب کنتور هوشمند از موارد اساسی است که در صورت رعایت آنها از بحران به وجود آمده عبور خواهیم کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات