جلسه ملاقات مردمی مدیرامورمنابع آب شهرستان ایجرود برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، اولین جلسه ملاقات مردمی با حضور مدیر امورمنابع آب شهرستان ایجرود روز پنجشنبه مورخ 98.5.10 در سالن جلسات این امور، برگزار شد.

بر اساس این گزارش، مهندس محمدی مدیر امورمنابع آب شهرستان ایجرود در تاریخ 10 مردادماه 98 در جلسه ملاقات مردمی که در سالن جلسات این امور برگزار گردید، به درخواست مراجعه کنندگان رسیدگی کرد.

مراجعه کنندگان که شامل کشاورزان، بهره برداران و عموم مردم بودند، درخواست های خود را در زمینه اخذ مجوز های برداشت آب چاه ، کف شکنی ،تعدیل پروانه و ..... به صورت حضوری به مدیر این امور ارائه نمودند و محمدی نیز دستورات لازم را برای مساعدت و همکاری در چارچوب قانون به معاونین و مدیران واحدهای مربوطه صادر نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات