بازدید سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی موسسه از دفتر آموزشی قزوین

بازدید سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی موسسه از دفتر آموزشی قزوین

جناب آقای علیزاده سرپرست محترم معاونت  مالی و پشتیبانی موسسه  از دفتر آموزشی قزوین (زیر مجموعه واحد آموزشی گیلان ) بازدید  بعمل آوردند. به گزارش روابط عمومی واحد  در این بازدید که در روز پنجشنبه سوم مردادماه  انجام گرفت ابتدا از فضای آموزشی آن دفتز بازدید سپس از فرایند دوره های آموزشی اطلاعات لازم را اخذ نموده و از تلاشها و زحمات  واحد آموزشی گیلان تشکر و قدر دانی نمودند.

لینک اصل خبر در سایت موسسه آموزش عالی علمی-كاربردی صنعت آب و برق - واحد آموزشی گیلان

    منبع خبر

    موسسه آموزش عالی علمی-كاربردی صنعت آب و برق - واحد آموزشی گیلان

    موسسه آموزش عالی علمی-كاربردی صنعت آب و برق - واحد آموزشی گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات