دوره های برنامه ریزی شده و درحال اجرای مرداد 98 گر ...

لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

منبع خبر

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

نظرات