برگزاری دوره اشنایی با تجهیزات فنی توزیع

برگزاری دوره اشنایی با تجهیزات فنی توزیع

دوره اشنایی با تجهیزات فنی توزیع با آمار بالا برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس

    منبع خبر

    مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس

    مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات