برگزاری دوره روابط عمومی

برگزاری دوره روابط عمومی

دوره روابط عمومی در شهر یاسوج برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس

    منبع خبر

    مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس

    مجتع عالی آموزشی پژوهشی صنعت آب و برق فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات