اطلاعیه برگزاری دوره شناخت استاندارد های صنعت برق

اطلاعیه برگزاری دوره شناخت استاندارد های صنعت برق

بسمه تعالی
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان در نظر دارد دوره " شناخت استاندارد های صنعت برق" را در هفته سوم مرداد ماه 1398 ، با همکاری اساتید برجسته و متخصصین صنعت برق برگزار نماید.

شماره تلفن مستقیم گروه برق: ۳۲۸۷۵۹۱۳-۰۴۱

سرفصل های دوره
 1. بررسی چند نمونه استانداردهای صنعت برق مرتبط با حوزه کاری فراگیران
 2. دسته بندی استانداردهای صنعت برق
 3. شناخت مؤسسات بزرگ تدوین استانداردهای صنعت برق
 4. ضرورت استفاده از استانداردهای صنعت برق
 5. نحوه استفاده و ارجاع به استانداردهای صنعت برق
 6. نحوه دسترسی به انواع استانداردهای صنعت برق
 7. کاربرد دسته های مختلف استانداردهای صنعت برق
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  منبع خبر

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

  مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات