نهمین جلسه کمیته راهبری پروژه مرکز انرژی سبز ایران (GECI) تش...

نهمین جلسه کمیته راهبری پروژه مرکز انرژی سبز ایران (GECI) تش...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ این کمیته به منظور پیشبرد همکاری مشترک وزارت نیروی ایران با وزارت محیط زیست آلمان در تاسیس مرکز انرژی سبز ایران تشکیل شده است.
اعضای کمیته به شرح ذیل هستند:
1. آقای دکتر مجید سلطانی: رئیس کمیته راهبری از طرف آقای دکتر یزدان دوست
2. خانم دکتر نسترن رحیمی: به نمایندگی از ستاد وزرات نیرو؛ دبیر کمیته راهبری و مسوول دبیرخانه پروژه
3. آقای مهندس فرداد آقایی به نمایندگی از معاونت امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور
4. آقای دکتر علیرضا شیرازی به نمایندگی از معاونت برق و انرژی وزارت نیرو
5. آقای مهندس سید حامد دریاباری به نمایندگی از انجمن انرژی های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی
6. آقای مهندس علی محمد میرشمس به نمایندگی از انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران (اسکوها)
7. آقای دکتر مالک شریعتی نیاسر به نمایندگی از پژوهشگاه نیرو
این جلسه در محل دفتر پژوهشکده انرژی و محیط زیست پژوهشگاه نیرو برگزار شد و موضوع محوری همکاری ایران و آلمان در خصوص تعریف سینرژی میان صرفه جویی انرژی و انرژی‌های تجدیدپذیر مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد پژوهشگاه نیرو از طرف کمیته راهبری متولی تعریف این پروژه و ارائه نتایج آن باشد.
گفتنی است سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کربن‌زدائی از سیستم جهانی انرژی تا سال 2050، پنجاه درصد است و 45 درصد باقیمانده ناشی از بازدهی انرژی و برقی‌سازی خواهد بود. انرژی تجدیدپذیر و بازدهی انرژی می‌توانند با سینرژی با هم کار کنند و وقتی همزمان پیگیری شوند، موجب سهم بالاتر انرژی تجدیدپذیر، کاهش سریع‌تر شدت انرژی و هزینه کمتر سیستم انرژی می‌شوند. این سینرژی همچنین از مزایای مهم محیط‌زیستی و اجتماعی مانند سطوح پائین‌تر آلودگی هوا برخوردار است. مطابق هدف هفتم توسعه پایدار تا سال 2030، استفاده از انرژی تجدیدپذیر باید به صورت قابل توجهی افزایش یابد و نرخ بهبود بازدهی انرژی دوبرابر شود.

لینک اصل خبر در سایت پژوهشگاه نیرو

    منبع خبر

    پژوهشگاه نیرو

    پژوهشگاه نیرو یک دانشگاه در شهر تهران می باشد

      نظرات