كمبود ميانگين 300 ليتر در ثانيه آب شرب براي روستاهاي استان اصفهان در پيك تابستان/ آب شرب شبكه توزيع همه روستاها سالم است

سرپرست شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان گفت: تا پايان تيرماه 98، بيش از 248 هزار مشترك در 960 روستاي اين استان به شبكه توزيع آب شرب روستايي متصل شده اند كه از اين تعداد، حدود 40 درصد آنها بيش از الگوي تعيين شده (15 متر مكعب به ازاي هر خانوار در ماه) مصرف مي كنند.
وي با تاكيد بر لزوم صرفه جويي 20 تا 25 درصدي مصرف آب توسط مردم براي عبور از تابستان اظهار داشت: امروز براي توليد و توزيع هر ليتر در ثانيه آب آشاميدني سالم در بخش روستايي، حدود 450 ميليون تومان هزينه مي شود كه اگر اين ميزان صرفه جويي شود كمك قابل توجهي براي تامين آب شرب پايدار همه مشتركان خواهد بود.
هاشم اميني با بيان اينكه در سال گذشته به دليل خشكسالي، 47 حلقه چاه آب از مدار بهره برداري خارج شده و آب رودخانه زاينده رود نيز كاهش قابل توجهي داشته است گفت: اين در حالي است كه پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري حدود 5 هزار مشترك جديد به شبكه توزيع آب روستاها متصل شوند و بالغ بر يك ميليون و 600 هزار راس دام سبك و سنگين نيز از اين آب استفاده مي كنند.
سرپرست شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان با اشاره به توليد 57 ميليون مترمكعب آب در سال 97 از 690 منبع آبي افزود: 56 درصد آب از منابع زيرزميني شامل 473 حلقه چاه، 80 دهنه چشمه و 34 رشته قنات و 44 درصد آن از رودخانه زاينده رود تامين مي شود و بر اساس برآوردهاي انجام شده با توجه به افزايش جمعيت بهره بردار، در سال 98 حدود يك ميليون مترمكعب آب بيشتر از سال گذشته مورد نياز خواهد بود.
مهندس اميني، اجراي پروژه هاي تامين اضطراري آب از منابع محلي شامل: حفر چاه جديد، كف شكني و اجاره چاه، و مديريت تقاضاي آب شامل: كاهش هدررفت، مديريت فشار شبكه و فرهنگسازي مديريت مصرف را از برنامه هاي كوتاه مدت براي برطرف كردن مشكلات كم آبي عنوان كرد و گفت: 27 مجتمع آبرساني در دست اجرا قرار دارد و كه با بهره برداري تدريجي از آنها و همچنين با اجراي سامانه دوم آبرساني اصفهان بزرگ، بخش زيادي از مشكلات موجود برطرف خواهد شد.
وي آبرساني سيار به روستاهاي داراي جمعيت كمتر از 20 خانوار و روستاهاي داراي مشكلات كيفي آب را اقدام ديگر اين شركت در طول سال اعلام كرد و اظهار داشت: در تيرماه سال جاري حدود 20 هزار متر مكعب آب شرب توسط ناوگان آبرساني سيار در 270 روستاي تحت پوشش و غير تحت پوشش استان اصفهان توزيع شده است.

هاشم اميني در بخش ديگري از سخنان خود، با تاكيد بر حفظ كيفيت و سلامت آب شرب شبكه توزيع روستاهاي استان اصفهان عليرغم وجود مشكلات در تامين آب اظهار داشت: كليه منابع، مخازن و شبكه هاي توزيع آب به صورت روزانه، ماهيانه و ساليانه توسط كارشناسان مجرب اين شركت در 22 باب آزمايشگاه كنترل كيفي سطح استان به صورت دائمي پايش و كنترل مي شود.
مهندس اميني افزود: در اين راستا، در سال 97 تعداد 11563 آزمون ميكروبي با درصد مطلوبيت 99.97، 1945 آزمون شيميايي ، 841 آزمون فلزات ، 835 آزمون بيولوژيكي و 449135 آزمون كلرسنجي با درصد مطلوبيت 99.37بر روي كليه منابع، مخازن و شبكه هاي آب شرب انجام شده است. همچنين 1865 مورد شست و شوي مخازن ذخيره آب نيز در 22 شهرستان تحت پوشش به صورت هر شش ماه يكبار انجام گرفته و اين اقدامات در سال جاري نيز درحال انجام است.
وي، با اشاره به تمديد گواهينامه بين المللي Iso/Iec17025 آزمايشگاه مركزي اين شركت براي چهارمين سال متوالي كه باعث انتخاب اين آزمايشگاه به عنوان آزمايشگاه مرجع و معتبر در سطح كشور شده است اعلام كرد: خط قرمز شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان حفظ كيفيت و سلامت آب شرب تحت هر شرايط بوده و هيچ گونه آب غير بهداشتي توسط اين شركت در اختيار روستائيان عزيز استان قرار نخواهد گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات