تمديد گواهينامه استاندارد بين المللي (نسخه 2017) ISO 17025 در آزمايشگاه شركت آبفار استان اصفهان

مميزي تمديد استاندارد بين المللي17025 ISO/IEC آزمايشگاههاي شيميايي و ميكروبيولوژي شركت آب فاضلاب روستايي استان اصفهان توسط مرجع اعتبار دهنده بين المللي تركيه (TURKAK) انجام و اين شركت براي اولين بار در كشور موفق به تمديد اين گواهينامه بر اساس ويرايش 2017 شد.
معاون بهره برداري شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان گفت: استاندارد بين الملي ISO/IEC17025-2017 شامل كليه الزاماتي است كه آزمايشگاههاي آزمون و كاليبراسيون بايد آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه سيستم كيفيت به كار گرفته شده در آن از نظر فني صلاحيت لازم را داشته و نتايج آن معتبر است.
وي افزود: اين استاندارد بسيار سختگيرانه بوده و سيستم كنترل كيفيت،اقدامات پيشگيرانه، مميزيهاي داخلي، شرايط محيط كار، تجهيزات و امكانات و نمونه برداري از الزامات آن است.
كاظم جعفري دامنه كاري آزمايشگاه هاي آب اين شركت را شامل 18 پارامتر فيزيكوشيميايي و 6 پارامتر ريزآلاينده هاي معدني عنوان كرد و اظهار داشت: گواهينامه آزمايشگاهها در تمامي پارامترهاي مذكور با موفقيت تمديد شد.
معاون بهره برداري شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان ، دريافت گواهينامه هاي كنترل كيفيت را تاييدي بر استاندارد بودن و صحت نتايج آزمايشگاههاي اين شركت دانست و افزود: مجموعه آزمايشگاههاي اين شركت گواهينامه هاي استاندارد ISO 9001 و ISO 14002 را نيز كسب نموده است.
وي با اشاره به اهميت و لزوم تامين سلامت آب شرب روستائيان تحت پوشش گفت: آزمايشگاه هاي كنترل كيفي با دستگاهها و تجهيزات پيشرفته و كارشناسان باتجربه خود، آب شرب مصرفي همه روستاهاي تحت پوشش را به صورت مستمر پايش مي كنند و سلامت آن را از نظر شيميايي، ميكروبي و فلزات سنگين مورد بررسي دقيق قرار ميدهند.
كاظم جعفري، شست و شوي مخازن ذخيره آب شرب روستاها هر شش ماه يكبار و كلرسنجي روزانه آب مخازن و شبكه هاي توزيع را از ديگر اقدامات انجام شده توسط كارشناسان كنترل كيفي شركت آبفار استان اصفهان برشمرد و گفت: مراكز بهداشت شهرستانها نيز بر كيفيت آب شرب روستاها به صورت دقيق و جدي نظارت داشته و در صورتي كه موارد آلودگي آب مشاهده شود منبع آبي مربوطه از مدار مصرف خارج مي شود.
مهندس جعفري به مشتركان آب اين شركت اطمينان داد كه آب آشاميدني شبكه هاي توزيع روستاها و همچنين آبي كه توسط تانكرهاي آبرساني سيار آب و فاضلاب روستايي در مخازن ثابت روستاها تخليه مي شود كاملا سالم بوده وناقل هيچ نوع بيماري نخواهد بود.
وي از مردم خواست در صورت بروز هرگونه مشكل در حوزه آب و فاضلاب روستايي با سامانه ارتباط مردمي 1523 تماس بگيرند.

شركت آب و فاضلاب روستايي استان اصفهان در حال حاضر با بيش از 900 منبع تامين آب شامل چاه، چشمه، قنات و رودخانه زاينده رود، آب شرب مورد نياز 250 هزار مشترك را در 950 روستاي تحت پوشش خود تامين مي كند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات