تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه هیات مدی...

تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه هیات مدی...

درجلسه مجمع عمومی صورت گرفت؛

تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره شرکت سهامی آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی

صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی منتهی به 29 اسفند سال 1397 به تصویب مجمع عمومی این شرکت رسید.

درجلسه مجمع عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی که به منظور بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه شرکت سهامی آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی و با حضور کلیه صاحبان سهام و نماینده سازمان حسابرسی برگزارشد، با ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس، صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه هیات مدیره شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی به نحو مطلوب به تصویب رسید.

صورتهای مالی سالانه گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی شامل ترازنامه صورت های درآمد و هزینه، جریان وجوه نقد برای سالهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1397 بعد از حسابرسی حسابرسان سازمان حسابرسی در تاریخ 9 مردادماه سال 1398 به تصویب مجمع عمومی رسید.

بر اساس گزارش حسابرسی سازمان حسابرسی، عملکرد مالی و جریان های نقدی آن برای سالهای منتهی به تاریخ مذبور از تمام جنبه ها با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، حاکی از وضعیت مطلوب در این زمینه است.

گفتنی است برای سالیان متوالی صورتهای مالی سالانه شرکت سهامی آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی بطور مطلوب، تصویب و به تائید مجمع عمومی رسیده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات