استفاده از توان بسیج در فرهنگ...

استفاده از توان بسیج در فرهنگ...

رئیس بازرسی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در همایش ردپای آب و رونمایی از طرح بنوی آب در استان خراسان شمالی گفت: برای نخستین بار در سطح کشور از توان نیروهای بسیج برای فرهنگ سازی مصرف آب و ترویج رعایت الگوی مصرف در قالب پویش مردمی بانوی آب استفاده می شود.

سید ابوالحسن خاتمی اظهار داشت: انجام اقدامات فرهنگی یکی از مهم ترین ابزار برای تبیین اهمیت لزوم صرفه جویی ومدیریت مصرف آب در جامعه است و در این زمینه، بسیج  به عنوان یک ظرفیت عظیم ، وارد عرصه شده است.

جانشین بسیج حوزه آب و فاضلاب کشور افزود: بسیج به زودی در سراسر استان ها، کار آموزش را آغاز می کند.

وی گفت: باید آموزش ها در زمینه رعایت الگوی مصرف، به خانواده ها سوق داده شود و مردم با روش های مصرف بهینه آب آشنا شده و تبعات مصرف بی رویه در جامعه تبیین شود.

جانشین بسیج حوزه آب و فاضلاب کشور اظهار داشت:  ایران رتبه 82 کشورهای جهان در زمینه میزان نزولات جوی دارد و میانگین میزان بارش در کشور ما، 250 میلی متر در سال است که برخی سال ها به 210 میلی متر هم رسیده است.

وی گفت: با این وجود، میانگین مصرف آب در کشور ما به ازای هر نفر، 200 لیتر در روز است اما این رقم در  جهان 150 لیتر است که البته برنامه ریزان عقیده دارند این میزان باید به 120 لیتر در روز کاهش یابد.

رئیس بازرسی آب و فاضلاب افزود: ایران با مشکل کمبود آب روبه رو است از این رو باید مردم با تبعات و اثرات ناشی از عدم توجه به رعایت الگوی مصرف آشنا شوند و مصرف آب را مدیریت کنند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی یک شرکت در شهر بجنورد می باشد

   نظرات